PARVISI

Praktijk voor energetisch en mediamiek coaching

Parvisi

Parvisi, voor energetisch en mediamiek coaching, is een praktijk die uitgaat van een holistisch mensbeeld en die oog heeft voor al wat er speelt en in ontwikkeling is in uw leven. 

Par visi  = door inzicht. Door inzicht en mediamiek gekregen informatie via beelden, spraak, gevoel, kan ik u begeleiden bij uw ontwikkeling of ontplooiing. Alle kanalen staan open om u in en aan te voelen waardoor inzicht gegeven kan worden in uw situatie en/of ontwikkeling.

Wat is een holistisch mensbeeld ? lichaam, geest en ziel werken samen als een geheel, zijn verbonden met elkaar. Heeft u lichamelijke klachten dan is dit zichtbaar in de aura. Andersom idem. Veranderingen in de aura door letsel of bv opgedane ervaringen in het leven, kunnen ook op lichamelijk niveau ervaren worden door bv een griepgevoel, pijn of verminderde energie.

Doordat ik zowel in de verpleging als in de psychiatrie heb gewerkt en dit naderhand heb aangevuld met een spirituele opleiding, die afgerond werd in 2006, is er een stevig fundament neergelegd om u te kunnen begeleiden op spiritueel/'psychologisch' gebied. 

Mijn samenwerking met Isabel, mijn gids en hoger zelf startte in 1994 en heeft zich steeds meer uitgebreid. Nu ben ik werkzaam als energetisch en mediamiek coach en kan ik u helpen op het gebied van zingeving, het doel 'waarom ben ik hier en wat is mijn taak', op liefdesgebied, relatie, werk, familieverhoudingen én de rode draad in uw leven. Waar zitten knelpunten, blokkades, kwaliteiten en waar loopt u vast of is ontwikkeling mogelijk.

Er wordt gekeken in het nu maar óók in het verleden omdat karma (ons rugzakje) steeds meegenomen wordt bij iedere nieuwe incarnatie. Door naar de bron en oorzaak van een 'probleem' te kijken wordt veel helder in het heden. De rode draad, dus het terugkerende karma, wordt zichtbaar doordat oude patronen, weerstanden en ontwikkelpunten gezien en gevoeld worden in uw aura. Deze zouden losgemaakt kunnen worden. Zit er echter een les aan vast dan is het de bedoeling dat deze eerst geleerd wordt. Zonder lessen en inzichten kunnen we niet omdat we dan zouden stilstaan, We hebben ze nodig om te groeien, te evolueren. Het is vaak moeilijk om een goed zelfinzicht te hebben en de eigen knelpunten te zien en op te lossen maar u hoeft het niet alleen te doen......

daarvoor kunt u bij mij terecht.

Een objectief oor, helder inzicht en liefdevolle coaching.