PARVISI

Praktijk voor energetisch en mediamiek coaching

Energie en sterrenpoorten; wat is dat en wat is hun functie

Waarom is energie zo belangrijk ? Energie is trilling. Alles wat groeit en bloeit bestaat uit diezelfde trilling, dus ook wij mensen. Door energie bestaat alles. Wij allen nemen energie waar door onze zintuigen. We voelen elkaars aura en daardoor elkaars buien/sfeer. Die vibratie doordringt de aura welke bestaat uit diverse lagen om de mens heen. Zie het als de trilling die ook in de lucht valt waar te nemen in de vorm van 'lichtballetjes', 'lichtstreepjes' of zoals een warm wegdek trilling laat zien op een hete dag.

Daarnaast hebben we chakra's (trechters) die draaien en die energie 'opnemen' waardoor we ons energielichaam (geest) kunnen opladen. Voetchakra's nemen bijvoorbeeld de energie uit de aarde op bij wandelen, Aura en chakra's staan in verbinding met ons fysieke lichaam en hebben hun werking op o.a organen via onder andere meridianen. Alles werkt samen. Dit is het holistisch beeld.

In het heelal heeft de energie een hoge trilling. Is er volle maan of zijn er sterrenpoorten dan komt die verhoogde trilling versterkt naar de aarde. Die hogere trilling bereikt ons als mens. Ons DNA heeft receptoren (ontvangertjes) die gevoelig zijn voor die hoge trilling en die de hogere frequentie kunnen opslaan in de cel-structuur. Als bij tijden van bijvoorbeeld volle maan of sterrenpoorten die hogere trilling ons lichaam bereikt en dus ons DNA verandert kunnen we onrustig zijn, ons ziek voelen of bv pijn hebben. Dat is niet leuk maar zie het als een stukje groei !

De bedoeling van het universum is dat wij op aarde dezelfde hoge trilling krijgen als men in het heelal vindt want dat betekent dan dat we zijn opgeklommen op de weg terug naar de Bron.

Mede door positieve gedachten en die verfijning van energie in ons lichaam zoals hierboven omschreven kan het gehele aardse niveau, mens, dier en plant groeien en dat is EVOLUTIE. 

Jij kunt door zelf te groeien en ontwikkelen bijdragen aan de ophoging van het energieveld in het heelal. 


Groei voor jezelf is daarmee dus zeker óók groei voor allen !