PARVISI

Praktijk voor energetisch en mediamiek coaching

Parvisi

Parvisi, voor energetisch en mediamiek coaching, is een praktijk die uitgaat van een holistisch mensbeeld en die oog heeft voor al wat er speelt en in ontwikkeling is in uw leven. 

Par visi  = door inzicht. Door inzicht en mediamiek gekregen informatie via beelden, spraak, gevoel, kan ik u begeleiden bij uw ontwikkeling of ontplooiing. Alle kanalen staan open om u in- en aan te voelen waardoor inzicht gegeven kan worden in uw situatie en/of ontwikkeling.

Wat is een holistisch mensbeeld ? lichaam, geest en ziel werken samen als een geheel, zijn verbonden met elkaar. Heeft u lichamelijke klachten dan is dit zichtbaar in de aura. Andersom idem. Veranderingen in de aura door letsel of bv opgedane ervaringen in het leven, kunnen ook op lichamelijk niveau ervaren worden door bv een griepgevoel, pijn of verminderde energie. 

Wat ik u ook kan bieden is dat er contact gemaakt wordt met iemand die bv dement is door zijn/haar energie aan te voelen en aan te geven aan u als familie en naasten wat er in vader / moeder omgaat. Er kan een 'brug geslagen worden' tussen hen die elkaar niet meer kunnen bereiken. Idem met kinderen die zich nog niet goed kunnen uiten. Ouders kan een handvat gegeven worden wat er in hun kind omgaat en hoe ze hun kind het beste kunnen benaderen en hen op die manier beter leren kennen en begrijpenPersoonlijk:


Doordat ik zowel in de verpleging als in de psychiatrie heb gewerkt en dit heb aangevuld met een spirituele opleiding, die afgerond werd in 2006, is er een stevig fundament gelegd om u te kunnen begeleiden op spiritueel/'psychologisch' gebied. 

Mijn samenwerking met Isabel, mijn gids en hoger zelf is gestart in 1994 en heeft zich steeds meer uitgebreid en verdiept. Nu ben ik werkzaam als energetisch en mediamiek coach en kan ik u onder meer helpen op het gebied van zingeving, het doel 'waarom ben ik hier en wat is mijn taak', op liefdesgebied, relatie, werk, familieverhoudingen én de rode draad in uw leven. Waar zitten knelpunten, blokkades, kwaliteiten en waar loopt u vast of is ontwikkeling mogelijk.

Er wordt gekeken in het nu maar óók in het verleden omdat karma (ons rugzakje) steeds meegenomen wordt bij iedere nieuwe incarnatie. Door naar de bron en oorzaak van een 'probleem ofwel ontwikkelstuk' te kijken wordt veel helder in het heden. De rode draad, dus het terugkerende karma/energiepatroon, wordt zichtbaar doordat oude patronen, weerstanden en ontwikkelpunten gezien en gevoeld worden in uw aura. Deze zouden losgemaakt kunnen worden. Zit er echter een les aan vast dan is het de bedoeling dat deze eerst geleerd wordt. Zonder lessen en inzichten kunnen we niet omdat we dan zouden stilstaan in evolutie en groei, We hebben ze nodig om te ontwikkelen. 

Het is vaak moeilijk om een goed zelfinzicht te hebben en de eigen knelpunten te zien en op te lossen maar u hoeft het niet alleen te doen...... want 

daarvoor kunt u bij mij terecht.

Een objectief oor, helder inzicht en liefdevolle coaching.

 Vind uw eigen thuis, in uzelf.